Popoldan z DBL: Strokovni obisk visokošolske Centralne tehniške knjižnice (CTK) Univerze v Ljubljani in predstavitev 3D-tiska v Ustvarjalnici CTK, 12. 6. 2023, ob 14.30  

Društvo bibliotekarjev Ljubljana vabi svoje članice in člane na drugo srečanje v ciklu predavanj Popoldan z DBL, ki bo v visokošolski Centralni tehniški knjižnici (CTK) Univerze v Ljubljani. Najprej bomo imeli voden ogled visokošolske knjižnice, nato nam bodo predstavili Ustvarjalnico CTK in 3D-tisk.

Program

  • Nagovor direktorja CTK gospoda Mira Pušnika (20 min)
  • Predstavitev knjižnice CTK (40 min)
  • Predstavitev Ustvarjalnice CTK in 3D-tiska (30 min)

Nekaj o Centralni tehniški knjižnici Univerze v Ljubljani (CTK)

Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani kot visokošolska knjižnica zagotavlja informacijske in knjižnične storitve s področij tehnike in naravoslovja študentom in zaposlenim na Univerzi v Ljubljani kot podporo dodiplomskemu in podiplomskemu študiju študentov ter pedagoškemu in raziskovalnemu delu visokošolskih strokovnjakov.

V manjšem obsegu nudi nekatere storitve tudi študentom in strokovnjakom z drugih šol in univerz ter zaposlenim v pridobitnih in nepridobitnih organizacijah. Storitve knjižnice temeljijo na strokovnosti, kakovosti, prijaznosti do uporabnikov in sodobni tehnologiji.

S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta (Izjava o Poslanstvu CTK-ja je bila sprejeta na seji Sveta knjižnice dne 27. 5. 2004).

CTK je inovativna visokošolska knjižnica, ki skrbi za dostopnost svojih in tujih gradiv ter virov informacij predvsem s področij tehnike in naravoslovja.

Prilagaja se spremenjenim potrebam uporabnikov, ki nastajajo s spremembami v znanstvenem komuniciranju in s spremembami v izobraževanju. V podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu na univerzi in raziskovalnih zavodih knjižnica dolgoročno omogoča lažje, hitrejše in širše poti do znanja zlasti s preobrazbo v digitalno knjižnico. Delovno in organizacijsko se prilagaja Univerzi v Ljubljani ter se povezuje s knjižnicami njenih članic in drugimi knjižnicami ali sorodnimi organizacijami.

Zato skrbi za primerno strokovnost knjižničnega in informacijskega dela, za primerno kadrovsko zasedenost in sodobno tehnološko opremljenost. Zasleduje razvoj knjižničarske in informacijske dejavnosti in prevzema nova spoznanja, ugotavlja želje in potrebe uporabnikov in stalno ocenjuje uspešnost in učinkovitost svojega dela.

Z ustvarjalnostjo v iskanju novih rešitev in usmeritvah delovanja si prizadeva razviti sodoben kooperativen knjižnični informacijski sistem. Prizadeva si pridobiti namensko zgrajene prostore (vizija sprejeta v Načrtu razvoja Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani za obdobje 2009–2013 na 7. seji Sveta CTK 19. februarja 2009).

Predstavitev Ustvarjalnice CTK in 3D-tisk

Predstavitev Ustvarjalnice CTK

Ustvarjalnica deluje kot prostor z različnimi naprednimi orodji in stroji, kjer se lahko kreativni posamezniki ali skupine s skupnimi interesi, kot so znanost, digitalna umetnost, oblikovanje, 3D-tisk, 3D-skeniranje ter ostale sodobne tehnologije, srečujejo, družijo in učijo.

Namen Ustvarjalnice je zagotoviti podporo v obliki strokovne pomoči, podpore in spodbude pri ustvarjanju naših uporabnikov.

Vizija Ustvarjalnice pa je, da bi pri teh interdisciplinarnih sodelovanjih prišlo do deljenja znanj, novih izkušenj kot tudi uporabe prostora ter orodij za realizacijo projektov.

Predstavitev 3D-tiska

Pri postopku 3D-tiskanja gradimo 3-dimenzionalni objekt iz predhodno digitalo ustvarjenega modela. 3D-tiskalnik gradi objekt z zaporednimi dodajanjem materialne plasti po plasti, zaradi česar je ta postopek znan tudi kot aditivna izdelava oz. tehnologija FDM. Predmeti ali deli so zgrajeni v zelo tankih plasteh ( 0,05 mm–0,3 mm), kar omogoča grajenje zelo kompleksnih geometrij, ki jih je nemogoče doseči s katero koli drugo proizvodno obdelavo.

Voden ogled se začne ob 14.30 in bo trajal predvidoma eno uro in pol. Zberemo se pred knjižnico.

Prosimo vas, da na Dogodek DBL – prijava potrdite svojo udeležbo do petka, 9. junija 2023.

Lepo vas pozdravljamo,
mag. Ana Zdravje, predsednica DBL, in vodstvo

(Skupno 113 obiskov, današnjih obiskov 1)